rhinoshoe soles footwear sample

  Escalat 2D amb eines avançades!

 • L´escalat d´acord amb els patrons internacionals, amb la possibilitat de definir els nostres propis patrons.

 • Definició de cancel·lacions per preservar les zones comuns de diverses mides. Limitacions avançades: escalat canviant posicions (però no de forma), el manteniment de logotips establerts, mantenir paral·lelismes per costures, etc.

 • Definició d´eixos d´escala no ortogonals i ortogonals.

  Escalament 3D per a soles i motlles!

 • Vectorització per corbes centrals i externes.

 • Ajustaments / desajustos variables per zones de corbes per fer correccions, etc.

 • Desenvolupament de corbes en la superfície.

 • Desenvolupament de corbes 3D en el pla.

 • Dissenyador de textura 3D.

Vol una demostració individualitzada?

Sol·licitar avui una demostració de 15 minuts per començar la seva sessió CAD personalitzada

rhinoshoe request a demo online support

Soliciti una demostració

Requisits del sistema

TDM per a Windows s´executa en ordinadors d´escriptori i portàtils de Windows Desktop, amb:

Requisits mínims del sistema

Intel Core i5 o processador superior. 200 MB espai en disc. 2 GB RAM. Targeta gràfica compatible en Open GL. Windows 7 o superior

Requisits mínims del sistema

Intel Core i7 o superior (64 bits). 500 MB d´espaci en disc. RAM de 8 GB o més. NVIDIA GT 430, ATI Radeon 5570 o superior. Windows 7 o superior.